شرکت فرانگار تبریز به منظور حل مشکل استفاده از سنسورهای القایی در محیط های رطوبت بالا اقدام به طراحی و تولید سنسورهای مقاوم در برابر آب و رطوبت نموده است. به دلیل گزارشات فراوان از صنایع مختلف مبنی بر عدم عملکرد صحیح سنسورهای القایی در محیط های با رطوبت بالا و یا در محیط هایی که احتمال تماس یا ریزش آب به سطح سنسور القایی وجود دارد، شرکت فرانگار تبریز اقدام به تولید پوسته های پلاستیکی یکسر بدون هد نموده که احتمال نفوذ آب به درون سنسور از ناخیه هد به صفر برسد. همچنین به دلیل احتمال نفوذ آب از قسمت کابل به درون پوسته، این شرکت اقدام به استفاده از سوکت های IP67 در قسمت ورودی سنسور نموده است که احتمال نفوذ آب از این قسمت را به صفر رسانده و بدین صورت سنسور در مقابل رطوبت به طور کامل ایزوله می شود. لازم به ذکر است که در شرایطی که مشتری نیاز به نوع کابلی سنسور داشته باشد نیز کابل های مقاوم در برابر نفوذ آب به درون کابل جایگزین کابل های معمولی مورد استفاده خواهد شد و با در نظر گرفتن طول زیاد برای کابل مورد استفاده و با بیرون کردن کابل از محیط دارای رطوبت، این مشکل به طور کامل رفع می شود.