سنسورهای القایی سنسورهای بدون تماسی هستند که برای تشخیص اجسام فلزی کاربرد دارند. در ادامه توضیح مختصری در رابطه با اساس عملکرد و کاربردهای این سنسور پرکاربرد در صنعت ،ارائه خواهد شد.
با توجه به نحوه قرار گیری هسته فریت نسبت به بدنه سنسور، سنسورهای القایی به دو نوع Flush و Non-Flush دسته بندی می شوند. جدول زیر مقایسه مختصری از ویژگی ها و تفاوت های این دو نوع دسته بندی ارائه می دهد:

                                                                                                 

فاصله عملکرد برای سنسورهای القایی فاصله عملکرد بر اساس قطعه استاندارد تعریف می شود. قطعه استاندارد برای تعیین فاصله عملکرد سنسورهای القایی، یک قطعه فلز از جنس فولاد (ST37) به ضخامت 1mm و به شکل دایره با قطر d و یا مربع با مساحت d2 می باشد که در شکل زیر نیز قابل مشاهده است :تاثیر فلزات مختلف بر فاصله عملکرد سنسورهای القایی برای فلزات مختلف دارای فاصله عملکردی متفاوت می باشند. در شکل زیر دیاگرام نرمالیزه شده فاصله عملکرد سنسورهای القایی به نسبت فلزات مختلف نشان داده شده است. فاصله سوییچینگ برای فولاد به عنوان معیار و برابر با واحد در نظر گرفته شده است.علاوه بر سنسورهای القایی عادی، شرکت فرانگار تبریز سنسورهای القایی سری U خود را نیز با مشخصه یکسان برای تمامی فلزات هادی تولید می کند، یکسان بودن فاصله عملکرد برای تمامی فلزات هادی در جدول زیر قابل مشاهده است:شما می توانید به منظور دریافت اطلاعات کامل و کاربردهای سنسور القایی به فایل راهنمای عملکرد سنسورهای القایی مراجعه نمایید.