سنسورهای کنترل سطح، دسته ای از سنسورهای صنعتی هستند که به منظور اندازه گیری یا تشخیص سطح جامدات و مایعات به کار برده می شوند. این سنسورها به پنج دسته مختلف تقسیم می شوند که عبارتند از سنسورهای کنترل سطح خازنی، نوری، مغناطیسی، پدالی و اولتراسونیک. هر کدام از دسته های یاد شده دارای مزایا و معایب خاص خود می باشد و مناسب برای استفاده در محیط های خاصی می باشد. به عنوان مثال سنسورهای کنترل سطح نوری مناسب برای تشخیص سطح مایعات بوده و سنسورهای کنترل سطح خازنی مناسب برای اندازه گیری و تشخیص سطح جامدات و مایعات مختلف همانند آب یا پودر می باشند. تصویر زیر یک نمونه از عمکلرد سنسورهای خازنی را در اندازه گیری سطح مایعات نمایش می دهد:

 

در شکل بالا با تغییر ارتفاع مایع، ظرفیت خازنی اندازه گیری شده توسط سنسور کنترل سطح خازنی تغییر می کند. بدین ترتیب ارتفاع مایع درون مخزن توسط سنسور اندازه گیری می شود.
شما می توانید به منظور دریافت اطلاعات فنی کامل در مورد سنسورهای کنترل سطح و نحوه عملکرد آن ها و همچنین مدل های مختلف سنسورهای کنترل سطح تولیدی شرکت فرانگار تبریزبه کاتالوگ سنسورهای کنترل سطح مراجعه نمایید.