سیستم های حفاظتی پرده نوری دسته ای از سنسور های نوری هستند که به منظور حفاظت در محیط های پرخطر مورد استفاده قرار می گیرند. این امر شامل حفاظت جانی افراد در مقابل ماشین ها و ابزار پرخطر مثل اره، دستگاه پرس، ابزار روباتیک، ابزار قطعه گذاری و ... یا شامل حفاظت از یک محیط همانند کاربرد در سیستم های دزدگیر می باشد. ضمن اینکه کاربرد این دسته از سنسورها تنها به حفاظت معطوف نشده و از آنها می توان به عنوان شمارشگر و تشخیص عبور اشیا و انسان نیز استفاده نمود.
به دلیل کاربرد فراوان این دسته از سیستم های حفاظتی در محیط های صنعتی مثل کارگاه ها، کارخانجات و شرکت های تولیدی و نقش بسیار مهم این سیستم در حفاظت از جان افراد در محیط های پرخطر، کاربرد این سیستم در مکان های ذکر شده به طور روز افزون افزایش یافته به نحوی که به کار گیری ماشین ها و ابزار پرخطر بوسیله انسان بدون استفاده از این سیستم های حفاظتی خطرات بیشماری برای کاربر از قبیل صدمات جبران ناپذیر بدنی و حتی مرگ را در پی خواهد داشت. شکل زیر این امر را نشان می دهد:

                                                                                                 

در شکل بالا هنگامی که دست انسان وارد محدوده دید پرده نوری می شود همانگونه که در شکل مشخص است باعث قطع شدن بیم های ارسالی از سمت فرستنده به گیرنده شده که در نتیجه سیستم فرمان خاموشی اره را صادر می کند و مانع از صدمات بدنی و جانی به فرد مورد نظر می شود.
به دلیل تعدد کاربردهای سیستم های حفاظتی پرده نوری، انواع مختلفی از این سیستم ها با مشخصات متفاوتی تولید می شود. این مشخصات عبارتند از:
- درجه حفاظت سیستم
- ارتفاع دید مفید مورد نیاز
- نوع استارت مجدد
- برد مورد نیاز
درجه حفاظت یک پرده نوری به مینیموم ابعاد یک جسم گفته می شود که در صورت قرارگرفتن در بین قسمت های فرستنده و گیرنده، سیستم قابلیت تشخیص آن را دارد. به عنوان مثال سیستمی که توانایی تشخیص دست انسان را دارد ممکن است انگشت را به دلیل ابعاد کوچکتر آن نسبت به دست تشخیص ندهد. در اینجا نیاز به استفاده از سیستمی با درجه حفاظت بالاتر وجود دارد که بتواند علاوه بر دست، انگشت را نیز تشخیص بدهد. درجه حفاظت یک پرده نوری با فاصله بیم های استفاده شده درون فرستنده و گیرنده آن مشخص می شود. هرچه فاصله این بیم ها کمتر باشد، قدرت تشخیص پرده نوری بیشتر و درجه حفاظت سیستم افزایش می یابد.
ارتفاع دید مفید به ارتفاعی گفته می شود که در صورت قرار گیری جسم درون این ارتفاع بین فرستنده و گیرنده، سیستم آن را تشخیص داده و خروجی پرده نوری فعال خواهد شد. این ارتفاع جدا از ارتفاع یا طول کلی پرده نوری می باشد که معمولا ًدر حدود 4 الی 10 سانتیمتر بزرگتر از ارتفاع دید مفید آن می باشد.
نوع استارت مجدد در یک سیستم حفاظتی به نحوه شروع به کار مجدد سیستم بعد از بیرون رفتن جسم قرار گرفته در محدوده دید پرده نوری گفته می شود که به دو صورت اتوماتیک و دستی می باشد. در نوع استارت اتوماتیک ( Automatic Restart ) به محض اینکه جسم از محدوده دید سیستم خارج شود، خروجی به صورت خودکار به حالت اولیه خود برگشته و سیستم عملکرد عادی خود را آغاز می کند. در نوع استارت دستی ( Manual Restart ) بعد از بیرون رفتن جسم قرار گرفته در محدوده دید پرده نوری، خروجی پرده نوری همچنان در حالت قطع باقی می ماند. در این حالت به منظور شروع به کار مجدد پرده نوری می بایستی با استفاده از یک شسی استارت مجدد یا اتصال لحظه ای سیم مربوطه به مثبت تغذیه سیستم ( در قسمت سیم بندی کاتالوگ به طور کامل توضیح داده شده است ) سیستم را ریست نمود.
برد سیستم های حفاظتی پرده نوری به حداکثر فاصله میان قسمت فرستنده و گیرنده سیستم گفته می شود به نحوی که در این فاصله، پرده نوری عملکرد طبیعی خود را انجام دهد.
شما می توانید به منظور دریافت اطلاعات فنی تکمیلی در مورد موارد یاد شده و مدل های مختلف سیستم های حفاظتی پرده نوری تولیدی شرکت فرانگار تبریز کاتالوگ سیستم های حفاظتی پرده نوری مراجعه نمایید.