گواهی نامه ایزو 9001 شرکت تمدید گردید. لازم به ذکر است که این گواهی مربوط به سال 2016 است. شرکت فرانگار تبریز این افتخار را دارد که به عنوان یکی از معدود شرکت های مرتبط با برق و الترونیک در ایران باشد که دارای گواهی نامه ایزو 9001 سال 2016 از شرکت معتبر TUV NORD می باشد.

بازگشت به صفحه اصلی