شرکت فرانگار تبریز در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران که در آبان 95 در تهران برگزار گردید حضور یافت. غرفه شرکت فرانگار تبریز مورد استقبال بسیار زیاد بازدیدکنندگان قرار گرفت به نحوی که در طول 4 روز برگزاری نمایشگاه، غرفه شرکت فرانگار جزو پربازدیدکننده ترین غرفه های سالن محل برگزاری بود. در این بازدیدناها، سفارشات گوناگون از طرف صنایع مختلف از قبیل فولاد، نیروگاه های برقی و آبی، صنایع دفاع، صنایع نساجی و ... مطرح گردید که با ارائه راه کارها و پیشنهاد های مرتبط از طرف شرکت، اقدام به رفع و تامین نیازهای مربوط به این صنایع گردید.

بازگشت به صفحه اصلی