با دعوت به عمل آمده از طرف کارخانه فولاد مبارکه اصفهان از کادر شرکت فرانگار تبریز به منظور بازدید از خطوط مختلف این کار کارخانه به منظور ارزیابی نیازها و تامین سیستم های مورد نیاز، در تاریخ 1 آبان 95، مدیریت و کادر فنی شرکت از خطوط مختلف این کارخانه بازدید به عمل آورده و پس از ارزیابی های لازم و دادن مشاوره های مورد نیاز به کادر فنی کارخانه اقدام به تامین سنسورهای مورد نیاز برای بخش های مختلف نمودند. ضمنا در این بازدید شرکت فرانگار تبریز اقدام به برگزاری یک جلسه سمینار به منظور ارائه پیشنهادات و راه کارهای مورد نیاز برای رفع نیازهای کارخانه نمود که با استقبال زیاد اعضای مجموعه فولاد مبارکه مواجه شد.

بازگشت به صفحه اصلی