با توجه به نوع نیاز خود اعم از نیاز به کل سیستم تشخیص ورق دوبل یا پروب مربوطه، محصول مورد نظر را انتخاتب نمایید.
شما می توانید با دریافت کاتالوگ تشخیص ورق دوبل از قسمت " کاتالوگ محصول " تمامی اطلاعات فنی سیستم های تشخیص ورق دوبل شرکت فرانگار تبریز را دریافت نمایید.
در صورت وجود هرگونه سوال در مورد سیستم تشخیص ورق دوبل یا هر محصول دیگر، می توانید سوال خود را در قسمت " سوال در مورد محصول " ارائه کرده و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید.