مبدل NPN به PNP     ،     ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت      ،     سیم بندی ترمینالی

مبدل PNP به NPN ،     ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت     ،     سیم بندی ترمینال

مبدل PNP به NPN ،     ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت     ،     سیم بندی کابلی و سوکتی

مبدل نرمال باز به نرمال بسته و بالعکس     ،     ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت      ،     سیم بندی ترمینالی

آواتار موبایل
منوی اصلی x