خروجی  :   PNP    ،     فاصله نامی ماکزیموم  :  5 متر     ،      نحوه سوییچینگ خروجی   :   نرمال باز      ،      سیم بندی  :  کابلی

آواتار موبایل
منوی اصلی x