سنسورهای اسپیدمانیتور دسته ای از سنسورها هستند که به منظور کنترل سرعت در پروسه های صنعتی و کارخانجات استفاده می شوند. اهمیت کنترل سرعت اجسام متحرک دوار همانند چرخ دنده، توربین، محورهای حرکتی مختلف و ... در صنعت تا به حدی است که افزایش یا کاهش این مقدار سرعت از یک حد معین می تواند صدمات مالی و جانی جبران ناپذیری به کل سیستم و افراد مرتبط با آن وارد کند. در این موارد سیستم ها و سنسورهای القایی اسپیدمانیتور به عنوان یک راه حل برای این موضوع استفاده می شود. نحوه عملکرد این سیستم بدین صورت است که با تنظیم حد سرعت دلخواه توسط کاربر، مادامی که سرعت جسم دوار پایین تر از این حد باشد خروجی سنسور قطع و در صورتی که سرعت جسم مورد نظر بالاتر از این حد تعیین شده قرار بگیرد خروجی سنسور وصل شده و با انتقال این سیگنال به سیستم کنترلی مربوطه، سرعت جسم به حالت اولیه بازگشته یا کل سیستم خاموش خواهد شد ( حالت overspeed ). لازم به ذکر است که این سیستم ها به گونه ای طراحی شده اند که برعکس حالت قبل نیز با توجه به تنظیمات کاربر قابل وقوع می باشد. بدین صورت که مادامی که سرعت سیستم بالاتر از حد مجاز تعیین شده باشد خروجی سنسور اسپید مانیتور قطع و در غیر این صورت خروجی سیستم وصل خواهد بود ( حالت under speed ). شکل زیر یک نمونه از عملکرد سنسورهای القایی اسپیدمانیتور را در پروسه کنترل سرعت نشان می دهد:

                                                                                           

همانطور که در قبل ذکر شد اسپیدمانیتورها به دو دسته " سیستم های اسپیدمانیتور " و " سنسورهای القایی اسپیدمانیتور " تقسیم می شوند. تفاوت عمده این دو دسته در این نکته است که سیستم های اسپیدمانیتور به منظور سنجش و کنترل سرعت جسم دوار می بایستی این سرعت را به صورت پالس های الکترونیکی در ورودی خود دریافت کنند که بدین منظور نیاز به یک سنسور القایی استاندارد برای تبدیل سرعت دوار به پالس های الکترونیکی و اعمال آن به ورودی خود را دارند. اما سنسورهای القایی اسپید مانیتور این دو قسمت یعنی سنسور القایی استاندارد و سیستم اسپید مانیتور را به طور کامل درون خود دارا می باشند و به تنهایی قادر به کنترل سرعت جسم می باشند. ( به صورت نشان داده شده در شکل بالا ). درعوض سیستم های اسپیدمانیتور نسبت به سنسورهای القایی اسپیدمانیتور توانایی کنترل محدوده سرعت بالاتری را دارا می باشند. ضمن اینکه دارای حالت های دیگری از قبیل قابلیت شروع مجدد به صورت دستی نیز می باشند که توضیحات کامل در کاتالوگ سنسورهای اسپیدمانیتور موجود می باشد.
شرکت فرانگار تبریز هر دو دسته سیستم و سنسورهای القایی اسپیدمانیتور را طراحی و تولید می نماید. شما می توانید به منظور دریافت اطلاعات کامل این سنسورها به کاتالوگ سنسورهای اسپیدمانیتور مراجعه نمایید.