سنسورهای سرعت دسته ای از سنسورها هستند که به منظور سنجش مقدار سرعت دوران یک جسم دوار به کار گرفته می شوند. با توجه به اینکه سنجش دقیق سرعت چرخش اجسام یکی از نیازهای مهم در دنیای صنعتی امروز می باشد، لذا این سنسورها کاربرد فراوانی در صنعت اتوماسیون ایفا می کند. نحوه عملکرد این سنسورها بدین صورت است که با سنجش فرکانس حرکت یک جسم دوار، خروجی متناسب با آن را ارائه می کنند. این خروجی می تواند به صورت پالس با فرکانس متناسب با سرعت حرکت یا چرخش جسم متحرک، خروجی آنالوگ سینوسی با فرکانس برابر با سرعت دوران جسم یا خروجی آنالوگ با دامنه متناسب با سرعت دوران جسم باشد. سنسورهای سرعت شرکت فرانگار تبریز در سه نوع سنسورهای القایی سرعت ( Inductive Speed Sensors )، سنسورهای سرعت هال افکت ( Hall Effect Speed Sensors ) و سنسورهای سرعت مغناطیسی ( Magnetic Speed Sensors ) طراحی و تولید می شوند. هر کدام از انواع سنسورهای سرعت یادشده در بالا به نوبه خود به زیرمجموعه های گوناگونی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.
سنسورهای القایی سرعت اساس عملکرد این سنسورها قرارگیری مستمر و پی در پی جسم دوار درون میدان مغناطیسی آهنربا و ایجاد یک میدان مغناطیسی متغیر درون سیم پیچ سنسور می باشد. به عنوان مثال در شکل 1 چرخش چرخ دنده باعث می شود که در فواصل زمانی معین هر کدام از دنده های آن درون میدان مغناطیسی آهنربای تعبیه شده درون سیم پیچ داخل سنسور قرار بگیرد. این امر به نوبه خود باعث ایجاد میدان مغناطیسی متغیر درون سیم پیچ شده که در فواصل زمانی معین شدت آن تغییر می کند. در نتیجه با تشخیص این کاهش تغییرات در شدت میدان به صورت مستمر و اندازه گیری این فواصل زمانی، سنسور قادر خواهد بود خروجی متناسب با سرعت جسم دوار را ارائه کند. بسته به نوع سنسور مورد استفاده این خروجی می تواند به صورت پالس، سینوسی آنالوگ با فرکانس متغیر و یا خروجی آنالوگ با دامنه متناسب با سرعت جسم متحرک باشد. لازم به ذکر است نوع آنالوگ این سنسورها نیز در دو نوع آنالوگ ولتاژ و آنالوگ جریان می باشد. شکل زیر یک نمونه از کاربرد سنسورهای القایی سرعت را نشان می دهد:

                                                                                            

سنسورهای سرعت هال افکت دسته ای از سنسورها هستند که به منظور اندازه گیری سرعت و جهت دوران اجسام به کار می روند. همچنین این دسته از سنسورها بر خلاف سنسورهای القایی سرعت، توانایی اندازه گیری سرعت های نزدیک به صفر را دارا بوده و برای اندازه گیری سرعت اجسام متحرک با فرکانس چرخش بالاتر نیز کاربرد فراوانی دارند. در واقع وجه تمایز این سنسورها از سنسورهای القایی سرعت، توانایی آنها در تشخیص جهت چرخش جسم متحرک و توانایی اندازه گیری سرعت های بسیار پایین و یا بالا می باشد.
سنسورهای سرعت مغناطیسی نیز دسته ای از سنسورهای سرعت می باشند که با قرارگیری مستمر آهنربا در فاصله مناسب از یک سوییچ مغناطیسی موجب قطع و وصل شدن مداوم این سوییچ می شوند که با اندازه گیری فرکانس این سوییچ زنی می توان به سرعت حرکت جسم پی برد. مزیت این دسته از سنسورهای سرعت نسب به دسته های قبل قابلیت تحمل توان بالا می باشد. در عوض این سنسورها قابلیت عملکرد در سرعت های بالا را ندارند.
تعاریف و مشخصات سنسورهای سرعت و همچنین پارامترهای مهم در نحوه استفاده از این سنسورها بسیار گسترده تر از مطالب یاد شده می باشد. به منظور دریافت اطلاعات کامل این سنسورها و همچنین تولیدات شرکت فرانگار تبریز به کاتالوگ سنسورهای سرعت مراجعه نمایید.